Friday, December 15, 2017

衡水市在水一方大型书画展活动启动在即

七月 15, 2014 作者  
类别 新闻快讯

<!–

–>
<!–enpproperty 40398692014-07-15 17:25:11.0琛℃按甯??ㄦ按涓??瑰ぇ??涔︾?诲?娲诲?ㄥ???ㄥ?ㄥ??/title>224982琛℃按绉???????/nodename>/enpproperty–><!--enpcontent--><!--enpcontent--></p> <p align="justify">????????浜轰滑??娲绘按骞冲??????绱?璐ㄧ??涓?????楂?锛????ヤ负??浜洪??澹??????辩???ょ?┿??瀛??荤?涔﹂???澧??瓒??ヨ?澶??拌蛋杩?瀵诲父?惧?瀹讹??朵?楗???锛??叉???惰??锛????????浜猴?????涓?涓?涓ょ?ュ繁濂藉??锛?缁?缁????╁??璇?锛?渚垮??娇浜烘???堕?翠豢浣?绌胯?浜??剁┖锛??ㄦ父浜?宀????挎渤涓???</p> <p align="justify">????濡?杩芥函???茶?充?锛???涔??ㄤ换浣?涓?涓???瀛﹂??????韬?唤?????颁?????浜哄???搴?绗??澧?涓?澶?澶?灏?灏?浼???涓???骞???浜哄??伙???澧ㄥ???村凡缁???涓轰?绉?韬?唤浠峰?肩??浣??般??瀛??婚?よ??韩?烘??涔?浠峰?硷?????浠ヤ汉涓轰?浠峰?硷?姝ゅ?虫??浠ュ???璐典???浠??芥?跺??块??锛??跺?虫??川涔?浠峰?煎苟??????锛??充汉涓轰?浠峰?间害澶т???娈?锛?涓????伴??涔??ュ????濂借??涔??ュ?锛?渚?涓?搴?姹?锛???浜х???舵?版??涔?澹颁环锛?姝ゅ?舵??浠ユ?????璐典???</p> <p align="justify">?????ㄦ按涓??癸?<a href="#">琛℃按</a>棣?甯?函姘村哺?颁腑寮?????绀惧?猴?浼??垮?藉???娲荤??蹇电?????讹?涓轰??村ソ???????藉?绮剧?锛?缇?浜?????浜ゆ???浼?涓???涓??d功绀锯??璁″??浜?7??19?ュ?ㄥ??ゼ?ㄧ?板?轰妇??涓??哄ぇ??涔︾?诲?娲诲???骞堕??璇疯 姘村?涔︽???浼?浼?澶???浜恒??棰?瀵肩?板?轰?涔︼?涓??????板?虹??涔︽??卞ソ??杩?琛?褰???氦娴?????瀵硷?涓哄?ㄥ???浜哄ⅷ澹???缓涓?涓??镐?浜ゆ???骞冲?般??娲诲?ㄥ??ュ?ㄥ?ㄦ按涓??圭??????腑蹇?锛?灏?浼?????涓轰?涓?交?捐???ㄧ??浼??查┛绔??????㈤?や??版????涓?浜?浼???骇浣?绛?锛?杩??ㄦ??缃??藉?涔︾?荤?浣???锛?璁╂?????ュ??ㄦ?搴﹁?涓?涓???蹇???????澧ㄥ????存?ャ??</p> <p align="justify">????????锛??ㄦ按涓??归」???涓鸿 姘村????归」??ゼ??锛??????ㄥ???瀹?宸茬??峰?骞垮ぇ璐??胯????璁ゅ???涓????挎?宸茬??烘?????锛??????ㄥ?????版??000??/?′?浠锋???锛?浜?????璐ㄩ?灞?姝e?ㄧ?????????????涓惧????澶у??涔︾?诲?娲诲???涔???负?冲??ㄥ?虹??娌胯????哄???卞????垮???哄???甯????ㄥ?????涔︾?荤?卞ソ?????锋????璧???????瀹㈡?峰??跺?板?哄???淬??</p> <p align="justify">????琛℃按?伴?荤?-琛℃按???ヨ??? ??淇?棰?</p> <p><!--/enpcontent--><!--/enpcontent--> </p> <p class="edit">??璐d换缂?杈?锛?瀛???????</p> <p> </p> <p>http://hs.hebnews.cn/2014-07/15/content_4039869.htm</p> <p> </p> <p>琛℃按甯??ㄦ按涓??瑰ぇ??涔︾?诲?娲诲?ㄥ???ㄥ?ㄥ??/p> </p> <p>2014-07-15 17:25:11</p> <p> </p> <div> </p> <p> </p></div> <p> </p> <div> </p> <p>娌冲???ユ?ユ?ヤ?????/p></p> </div> <p> </p> <p>News</p> <p> </p> <div> </p> <p>娌冲???伴?荤?</p> </div> <p> </p> <p>http://hs.hebnews.cn/2014-07/15/content_4039869.htm</p> <p> <br /> <br /> <br /> </p> <div> </p> <p class="shareto">??浜???/p> </p> <p> </p> <p> <br /> </p></div> <p> </p></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="postmeta"> <p><span class="tags">标签: </span></p> </div> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"> <rdf:Description rdf:about="http://www.DrawChina.com/news/%e8%a1%a1%e6%b0%b4%e5%b8%82%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e4%b8%80%e6%96%b9%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e4%b9%a6%e7%94%bb%e5%b1%95%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e5%90%af%e5%8a%a8%e5%9c%a8%e5%8d%b3.html" dc:identifier="http://www.DrawChina.com/news/%e8%a1%a1%e6%b0%b4%e5%b8%82%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e4%b8%80%e6%96%b9%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e4%b9%a6%e7%94%bb%e5%b1%95%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e5%90%af%e5%8a%a8%e5%9c%a8%e5%8d%b3.html" dc:title="衡水市在水一方大型书画展活动启动在即" trackback:ping="http://www.DrawChina.com/news/%e8%a1%a1%e6%b0%b4%e5%b8%82%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e4%b8%80%e6%96%b9%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e4%b9%a6%e7%94%bb%e5%b1%95%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e5%90%af%e5%8a%a8%e5%9c%a8%e5%8d%b3.html/trackback" /> </rdf:RDF> </div> <div class="comments"> <div id="respond"> <h4>发表你的评论</h4> <strong>说说你的意见 <br />如果你想要个性头像,请到这里注册 <a href="http://en.gravatar.com" >gravatar</a>!</strong> <div class="cancel-comment-reply"> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/news/%E8%A1%A1%E6%B0%B4%E5%B8%82%E5%9C%A8%E6%B0%B4%E4%B8%80%E6%96%B9%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E4%B9%A6%E7%94%BB%E5%B1%95%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%9C%A8%E5%8D%B3.html#respond" style="display:none;">点击这里取消回复。</a></small> </div> <form action="http://www.DrawChina.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"> <p><input type="text" name="author" id="author" value="" size="22" tabindex="1" /> <label for="author"><small>名字 (必填)</small></label></p> <p><input type="text" name="email" id="email" value="" size="22" tabindex="2" /> <label for="email"><small>Mail (不公开) (必填)</small></label></p> <p><input type="text" name="url" id="url" value="" size="22" tabindex="3" /> <label for="url"><small>主页</small></label></p> </code></small></p> <p><textarea name="comment" id="comment" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea></p> <p><input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="提交评论" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='31706' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="b1b085685c" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="102"/></p> </form> </div> </div> </div> <div id="sidebar"> <ul id="sidebarwidgeted"> <li id="enews" class="widget"> <div class="enews"> <h4>订阅更新</h4> <form id="subscribe" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"> <p> 订阅本站内容更新<br /> 直接发送到你的邮箱! </p> <input type="text" value="输入你的邮箱地址..." id="subbox" onfocus="if (this.value == '输入你的邮箱地址...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '输入你的邮箱地址...';}" name="email"/> <input type="hidden" value="" name="uri"/> <input type="hidden" name="loc" value="en_US"/> <input type="submit" value="GO" id="subbutton" /> </form> </div> </li> <li id="execphp-3" class="widget widget_execphp"><h4>最新文章</h4> <div class="execphpwidget"><ul> <li><a href="http://www.DrawChina.com/review/%e5%bd%93%e4%bb%a3%e6%9c%89%e5%a4%a7%e5%b8%88-%e5%8f%aa%e6%98%af%e4%b8%96%e4%ba%ba%e6%9c%aa%e7%9c%8b%e9%80%8f.html" rel="bookmark">当代有大师 只是世人未看透</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/record/report/%e7%94%bb%e5%ae%b6%e6%9e%97%e6%b0%b8%e6%9d%be%e4%bd%9c%e5%93%81%e6%8b%8d%e5%8d%96%e7%ba%aa%e5%bd%95.html" rel="bookmark">画家林永松作品拍卖纪录</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/uncategorized/%e9%99%95%e8%a5%bf%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%93%81%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%89%80%e6%9b%b4%e5%90%8d%e4%b8%ba%e9%99%95%e8%a5%bf%e6%96%87%e5%8c%96%e4%ba%a7%e6%9d%83%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%89%80.html" rel="bookmark">陕西艺术品交易所更名为陕西文化产权交易所</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/record/report/hanhai2011qiupa.html" rel="bookmark">林永松最新拍卖纪录-翰海2011秋季拍卖</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/review/ysdlr.html" rel="bookmark">艺术点亮人生—新加坡创意天地艺术中心</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/record/comment/hrysjzzdpzd.html" rel="bookmark">华人艺术家张志达评赵大君</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/market/lyspaimai.html" rel="bookmark">画家林永松作品拍卖纪录</a></li> <li><a href="http://www.DrawChina.com/market/%e7%94%bb%e5%ae%b6%e8%b5%b5%e5%a4%a7%e5%90%9b%e4%bd%9c%e5%93%81%e6%8b%8d%e5%8d%96%e7%ba%aa%e5%bd%95.html" rel="bookmark">画家赵大君作品拍卖纪录</a></li> </ul></div> </li> <li id="recent-comments-4" class="widget widget_recent_comments"><h4>最近评论</h4><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.ipstoran.xyz' rel='external nofollow' class='url'>relevant domains</a></span>发表在《<a href="http://www.DrawChina.com/about/guestbook/comment-page-2#comment-225987">留言板</a>》</li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.gongkouwang.com/forum.php' rel='external nofollow' class='url'>萌妹</a></span>发表在《<a href="http://www.DrawChina.com/about/guestbook/comment-page-2#comment-223113">留言板</a>》</li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.gongkouwang.com' rel='external nofollow' class='url'>www.gongkouwang.com娱乐图片网</a></span>发表在《<a href="http://www.DrawChina.com/about/guestbook/comment-page-2#comment-223112">留言板</a>》</li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.adidastaiwanshop.com.tw/' rel='external nofollow' class='url'>愛迪達官網</a></span>发表在《<a href="http://www.DrawChina.com/about/guestbook/comment-page-2#comment-223050">留言板</a>》</li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.gongkouwang.com/forum.php' rel='external nofollow' class='url'>工口福利图片</a></span>发表在《<a href="http://www.DrawChina.com/about/guestbook/comment-page-2#comment-222703">留言板</a>》</li></ul></li> <li id="slideshow-4" class="widget widget_slideshow"><h4>最新图片</h4><div class="ngg_slideshow widget"> <div class="ngg-slideshow-image-list ngg-slideshow-nojs" id="ngg-slideshow-1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333-1818453220-image-list"> <div id="ngg-image-0" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='249' title="136cmX68cm" alt="梦绕太行山" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/lvdajiang/L13.png" width="148" height="270"/> </div> <div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='397' title="" alt="王炯智书法作品" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/wangjiongzhi/wjz8.jpg" width="300" height="225"/> </div> <div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='969' title="" alt="CIMG3059" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/wanghongguo-paintings/CIMG3059.JPG" width="300" height="200"/> </div> <div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='1150' title="" alt="14" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/wangmy/14.jpg" width="300" height="169"/> </div> <div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='1435' title="" alt="jfs2" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/jinfoshan/jfs2.jpg" width="300" height="150"/> </div> <div id="ngg-image-5" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='1454' title="" alt="5" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/jinfoshan/3.jpg" width="144" height="270"/> </div> <div id="ngg-image-6" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='826' title="" alt="入选作品前" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/sky-jy/SSL20122.JPG" width="300" height="225"/> </div> <div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='221' title="138 x 69" alt="太行组画之五" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/zhangdonglin/4-1.jpg" width="300" height="149"/> </div> <div id="ngg-image-8" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='822' title="" alt="品赏地方小吃" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/sky-jy/DSCN1231.JPG" width="300" height="225"/> </div> <div id="ngg-image-9" class="ngg-gallery-slideshow-image" > <img data-image-id='819' title="" alt="江南水乡" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/gallery/paintings/sky-jy/DSCN1205.JPG" width="300" height="225"/> </div> </div> <div class="ngg-galleryoverview ngg-slideshow" id="ngg-slideshow-1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333-1818453220" data-placeholder="http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/placeholder.gif" style="max-width: 300px; max-height: 270px;"> <div class="ngg-slideshow-loader" id="ngg-slideshow-1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333-1818453220-loader" style="width: 300px; height: 270px;"> <img src="http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/images/loader.gif" alt=""/> </div> </div> <script type="text/javascript"> jQuery('#ngg-slideshow-1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333-1818453220-image-list').hide().removeClass('ngg-slideshow-nojs'); jQuery(function($) { jQuery('#ngg-slideshow-1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333-1818453220').nggShowSlideshow({ id: '1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333', fx: '', width: 300, height: 270, domain: 'http://www.DrawChina.com/', timeout: 3000 }); }); </script> </div> </li> <li id="wp-cumulus" class="widget wp_cumulus_widget"> <h4>标签云</h4> <!-- SWFObject embed by Geoff Stearns geoff@deconcept.com http://blog.deconcept.com/swfobject/ --><script type="text/javascript" src="http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/wp-cumulus/swfobject.js"></script><div id="wpcumuluswidgetcontent6146073"><p><a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e4%b8%b9%e9%9d%92' class='tag-link-174' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>丹青</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e4%b9%a6%e6%b3%95' class='tag-link-34' title='8个话题' style='font-size: 14.3883495146pt;'>书法</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e4%b9%a6%e7%94%bb' class='tag-link-4' title='8个话题' style='font-size: 14.3883495146pt;'>书画</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e4%b9%a6%e7%94%bb%e4%b8%ad%e5%9b%bd' class='tag-link-153' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>书画中国</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e4%bc%a0%e7%bb%9f' class='tag-link-24' title='5个话题' style='font-size: 12.0776699029pt;'>传统</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%80%aa%e7%93%92' class='tag-link-192' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>倪瓒</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%87%ba%e7%89%88%e7%89%a9' class='tag-link-143' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>出版物</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%90%95%e4%ba%91%e6%89%80' class='tag-link-22' title='31个话题' style='font-size: 22pt;'>吕云所</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%90%95%e5%a4%a7%e6%b1%9f' class='tag-link-54' title='5个话题' style='font-size: 12.0776699029pt;'>吕大江</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%90%b4%e9%95%87' class='tag-link-194' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>吴镇</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%9b%9e%e9%a1%be' class='tag-link-146' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>回顾</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%9b%bd%e7%94%bb' class='tag-link-20' title='14个话题' style='font-size: 17.5145631068pt;'>国画</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%a4%aa%e8%a1%8c' class='tag-link-122' title='17个话题' style='font-size: 18.6019417476pt;'>太行</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%af%8c%e6%98%a5%e5%b1%b1%e5%b1%85%e5%9b%be' class='tag-link-160' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>富春山居图</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%b0%9a%e5%a5%8e%e5%85%83' class='tag-link-288' title='5个话题' style='font-size: 12.0776699029pt;'>尚奎元</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%b1%b1%e6%b0%b4' class='tag-link-13' title='16个话题' style='font-size: 18.1941747573pt;'>山水</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%b1%b1%e6%b0%b4%e7%94%bb' class='tag-link-173' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>山水画</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e5%bc%a0%e4%b8%9c%e6%9e%97' class='tag-link-111' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>张东林</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%80%9d%e8%80%83' class='tag-link-147' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>思考</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%94%b6%e8%97%8f' class='tag-link-129' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>收藏</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%95%85%e5%ae%ab' class='tag-link-176' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>故宫</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%96%87%e4%ba%ba%e7%94%bb' class='tag-link-12' title='5个话题' style='font-size: 12.0776699029pt;'>文人画</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%96%87%e5%8c%96' class='tag-link-40' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>文化</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%96%87%e5%be%81%e6%98%8e' class='tag-link-200' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>文征明</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%9e%97%e6%b0%b8%e6%9d%be' class='tag-link-29' title='10个话题' style='font-size: 15.6116504854pt;'>林永松</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%a2%81%e5%be%b7%e6%b0%b4' class='tag-link-206' title='7个话题' style='font-size: 13.7087378641pt;'>梁德水</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%b0%b4%e5%a2%a8' class='tag-link-21' title='8个话题' style='font-size: 14.3883495146pt;'>水墨</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%b0%b4%e5%a2%a8%e7%94%bb' class='tag-link-66' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>水墨画</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e6%b2%88%e5%91%a8' class='tag-link-90' title='4个话题' style='font-size: 10.9902912621pt;'>沈周</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%8e%8b%e5%b8%88%e5%85%b0' class='tag-link-109' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>王师兰</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%8e%8b%e8%92%99' class='tag-link-193' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>王蒙</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%8e%b0%e4%bb%a3' class='tag-link-144' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>现代</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%94%bb%e5%ae%b6' class='tag-link-33' title='7个话题' style='font-size: 13.7087378641pt;'>画家</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%94%bb%e5%b1%95' class='tag-link-125' title='8个话题' style='font-size: 14.3883495146pt;'>画展</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%a7%af%e5%a2%a8' class='tag-link-123' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>积墨</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%bb%98%e7%94%bb' class='tag-link-32' title='4个话题' style='font-size: 10.9902912621pt;'>绘画</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%be%8e%e6%9c%af' class='tag-link-19' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>美术</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e7%be%8e%e6%9c%af%e9%a6%86' class='tag-link-126' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>美术馆</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e8%89%ba%e6%9c%af' class='tag-link-18' title='9个话题' style='font-size: 15.067961165pt;'>艺术</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e8%8a%b1%e9%b8%9f' class='tag-link-14' title='4个话题' style='font-size: 10.9902912621pt;'>花鸟</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e8%92%8b%e9%87%87%e8%8b%b9' class='tag-link-58' title='2个话题' style='font-size: 8pt;'>蒋采苹</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e8%b5%b5%e5%a4%a7%e5%90%9b' class='tag-link-121' title='7个话题' style='font-size: 13.7087378641pt;'>赵大君</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e9%87%8d%e5%bd%a9' class='tag-link-287' title='4个话题' style='font-size: 10.9902912621pt;'>重彩</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e9%99%88%e9%80%b8%e9%a3%9e' class='tag-link-83' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>陈逸飞</a> <a href='http://www.DrawChina.com/tag/%e9%bb%84%e5%85%ac%e6%9c%9b' class='tag-link-175' title='3个话题' style='font-size: 9.63106796117pt;'>黄公望</a></p><p>WP Cumulus Flash tag cloud by <a href="http://www.roytanck.com">Roy Tanck</a> and <a href="http://lukemorton.co.uk/">Luke Morton</a> requires <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> 9 or better.</p></div><script type="text/javascript">var widget_so4223637 = new SWFObject("http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf?r=3668697", "tagcloudflash", "300", "336", "9", "#ffffff");widget_so4223637.addParam("allowScriptAccess", "always");widget_so4223637.addVariable("tcolor", "0x000000");widget_so4223637.addVariable("tcolor2", "0x999999");widget_so4223637.addVariable("hicolor", "0xff0000");widget_so4223637.addVariable("tspeed", "100");widget_so4223637.addVariable("distr", "true");widget_so4223637.addVariable("mode", "tags");widget_so4223637.addVariable("tagcloud", "%3Ctags%3E%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e4%25b8%25b9%25e9%259d%2592%27+class%3D%27tag-link-174%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E4%B8%B9%E9%9D%92%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e4%25b9%25a6%25e6%25b3%2595%27+class%3D%27tag-link-34%27+title%3D%278%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+14.3883495146pt%3B%27%3E%E4%B9%A6%E6%B3%95%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e4%25b9%25a6%25e7%2594%25bb%27+class%3D%27tag-link-4%27+title%3D%278%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+14.3883495146pt%3B%27%3E%E4%B9%A6%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e4%25b9%25a6%25e7%2594%25bb%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd%27+class%3D%27tag-link-153%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E4%B9%A6%E7%94%BB%E4%B8%AD%E5%9B%BD%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e4%25bc%25a0%25e7%25bb%259f%27+class%3D%27tag-link-24%27+title%3D%275%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+12.0776699029pt%3B%27%3E%E4%BC%A0%E7%BB%9F%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%2580%25aa%25e7%2593%2592%27+class%3D%27tag-link-192%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E5%80%AA%E7%93%92%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%2587%25ba%25e7%2589%2588%25e7%2589%25a9%27+class%3D%27tag-link-143%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%2590%2595%25e4%25ba%2591%25e6%2589%2580%27+class%3D%27tag-link-22%27+title%3D%2731%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+22pt%3B%27%3E%E5%90%95%E4%BA%91%E6%89%80%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%2590%2595%25e5%25a4%25a7%25e6%25b1%259f%27+class%3D%27tag-link-54%27+title%3D%275%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+12.0776699029pt%3B%27%3E%E5%90%95%E5%A4%A7%E6%B1%9F%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%2590%25b4%25e9%2595%2587%27+class%3D%27tag-link-194%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E5%90%B4%E9%95%87%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%259b%259e%25e9%25a1%25be%27+class%3D%27tag-link-146%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E5%9B%9E%E9%A1%BE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%259b%25bd%25e7%2594%25bb%27+class%3D%27tag-link-20%27+title%3D%2714%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+17.5145631068pt%3B%27%3E%E5%9B%BD%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%25a4%25aa%25e8%25a1%258c%27+class%3D%27tag-link-122%27+title%3D%2717%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+18.6019417476pt%3B%27%3E%E5%A4%AA%E8%A1%8C%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%25af%258c%25e6%2598%25a5%25e5%25b1%25b1%25e5%25b1%2585%25e5%259b%25be%27+class%3D%27tag-link-160%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E5%AF%8C%E6%98%A5%E5%B1%B1%E5%B1%85%E5%9B%BE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%25b0%259a%25e5%25a5%258e%25e5%2585%2583%27+class%3D%27tag-link-288%27+title%3D%275%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+12.0776699029pt%3B%27%3E%E5%B0%9A%E5%A5%8E%E5%85%83%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%25b1%25b1%25e6%25b0%25b4%27+class%3D%27tag-link-13%27+title%3D%2716%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+18.1941747573pt%3B%27%3E%E5%B1%B1%E6%B0%B4%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%25b1%25b1%25e6%25b0%25b4%25e7%2594%25bb%27+class%3D%27tag-link-173%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e5%25bc%25a0%25e4%25b8%259c%25e6%259e%2597%27+class%3D%27tag-link-111%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E5%BC%A0%E4%B8%9C%E6%9E%97%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%27+class%3D%27tag-link-147%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E6%80%9D%E8%80%83%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%2594%25b6%25e8%2597%258f%27+class%3D%27tag-link-129%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E6%94%B6%E8%97%8F%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%2595%2585%25e5%25ae%25ab%27+class%3D%27tag-link-176%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E6%95%85%E5%AE%AB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%2596%2587%25e4%25ba%25ba%25e7%2594%25bb%27+class%3D%27tag-link-12%27+title%3D%275%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+12.0776699029pt%3B%27%3E%E6%96%87%E4%BA%BA%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%2596%2587%25e5%258c%2596%27+class%3D%27tag-link-40%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E6%96%87%E5%8C%96%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%2596%2587%25e5%25be%2581%25e6%2598%258e%27+class%3D%27tag-link-200%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E6%96%87%E5%BE%81%E6%98%8E%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%259e%2597%25e6%25b0%25b8%25e6%259d%25be%27+class%3D%27tag-link-29%27+title%3D%2710%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+15.6116504854pt%3B%27%3E%E6%9E%97%E6%B0%B8%E6%9D%BE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%25a2%2581%25e5%25be%25b7%25e6%25b0%25b4%27+class%3D%27tag-link-206%27+title%3D%277%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+13.7087378641pt%3B%27%3E%E6%A2%81%E5%BE%B7%E6%B0%B4%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%25b0%25b4%25e5%25a2%25a8%27+class%3D%27tag-link-21%27+title%3D%278%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+14.3883495146pt%3B%27%3E%E6%B0%B4%E5%A2%A8%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%25b0%25b4%25e5%25a2%25a8%25e7%2594%25bb%27+class%3D%27tag-link-66%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E6%B0%B4%E5%A2%A8%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e6%25b2%2588%25e5%2591%25a8%27+class%3D%27tag-link-90%27+title%3D%274%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+10.9902912621pt%3B%27%3E%E6%B2%88%E5%91%A8%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%258e%258b%25e5%25b8%2588%25e5%2585%25b0%27+class%3D%27tag-link-109%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E7%8E%8B%E5%B8%88%E5%85%B0%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%258e%258b%25e8%2592%2599%27+class%3D%27tag-link-193%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E7%8E%8B%E8%92%99%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%258e%25b0%25e4%25bb%25a3%27+class%3D%27tag-link-144%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%2594%25bb%25e5%25ae%25b6%27+class%3D%27tag-link-33%27+title%3D%277%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+13.7087378641pt%3B%27%3E%E7%94%BB%E5%AE%B6%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%2594%25bb%25e5%25b1%2595%27+class%3D%27tag-link-125%27+title%3D%278%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+14.3883495146pt%3B%27%3E%E7%94%BB%E5%B1%95%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%25a7%25af%25e5%25a2%25a8%27+class%3D%27tag-link-123%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E7%A7%AF%E5%A2%A8%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%25bb%2598%25e7%2594%25bb%27+class%3D%27tag-link-32%27+title%3D%274%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+10.9902912621pt%3B%27%3E%E7%BB%98%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%25be%258e%25e6%259c%25af%27+class%3D%27tag-link-19%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E7%BE%8E%E6%9C%AF%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e7%25be%258e%25e6%259c%25af%25e9%25a6%2586%27+class%3D%27tag-link-126%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%A6%86%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e8%2589%25ba%25e6%259c%25af%27+class%3D%27tag-link-18%27+title%3D%279%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+15.067961165pt%3B%27%3E%E8%89%BA%E6%9C%AF%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e8%258a%25b1%25e9%25b8%259f%27+class%3D%27tag-link-14%27+title%3D%274%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+10.9902912621pt%3B%27%3E%E8%8A%B1%E9%B8%9F%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e8%2592%258b%25e9%2587%2587%25e8%258b%25b9%27+class%3D%27tag-link-58%27+title%3D%272%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+8pt%3B%27%3E%E8%92%8B%E9%87%87%E8%8B%B9%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e8%25b5%25b5%25e5%25a4%25a7%25e5%2590%259b%27+class%3D%27tag-link-121%27+title%3D%277%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+13.7087378641pt%3B%27%3E%E8%B5%B5%E5%A4%A7%E5%90%9B%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e9%2587%258d%25e5%25bd%25a9%27+class%3D%27tag-link-287%27+title%3D%274%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+10.9902912621pt%3B%27%3E%E9%87%8D%E5%BD%A9%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e9%2599%2588%25e9%2580%25b8%25e9%25a3%259e%27+class%3D%27tag-link-83%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E9%99%88%E9%80%B8%E9%A3%9E%3C%2Fa%3E%0A%3Ca+href%3D%27http%3A%2F%2Fwww.DrawChina.com%2Ftag%2F%25e9%25bb%2584%25e5%2585%25ac%25e6%259c%259b%27+class%3D%27tag-link-175%27+title%3D%273%E4%B8%AA%E8%AF%9D%E9%A2%98%27+style%3D%27font-size%3A+9.63106796117pt%3B%27%3E%E9%BB%84%E5%85%AC%E6%9C%9B%3C%2Fa%3E%3C%2Ftags%3E");widget_so4223637.write("wpcumuluswidgetcontent6146073");</script> </li> <li id="execphp-4" class="widget widget_execphp"><h4>艺术论坛动态</h4> <div class="execphpwidget"><div id="l_sidebar"> <script type="text/javascript" src="http://bbs.drawchina.com/api/javascript.php?key=%E8%BE%B9%E6%A0%8F%E6%A8%A1%E5%9D%97_%E6%9C%80%E6%96%B0%E4%B8%BB%E9%A2%98"></script> <script type="text/javascript" src="http://bbs.drawchina.com/api/javascript.php?key=%E8%BE%B9%E6%A0%8F%E6%A8%A1%E5%9D%97_%E7%83%AD%E9%97%A8%E4%B8%BB%E9%A2%98_%E6%9C%AC%E5%91%A8"></script> </div> <div id="r_sidebar"> <script type="text/javascript" src="http://bbs.drawchina.com/api/javascript.php?key=%E8%BE%B9%E6%A0%8F%E6%A8%A1%E5%9D%97_%E4%BC%9A%E5%91%98%E6%8E%92%E8%A1%8C_%E4%BB%8A%E6%97%A5"></script> </div> </div> </li> </div> </div> <script type="text/javascript" src="http://drawchina.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery.noConflict(); jQuery('a[href*="http://www.drawchina.com/?p="]').addClass("nyroModal"); </script> <link rel="stylesheet" href="http://drawchina.com/js/nyroModal-1.6.2/styles/nyroModal.css" type="text/css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="http://drawchina.com/js/nyroModal-1.6.2/js/jquery.nyroModal-1.6.2.min.js"></script> <div class="clear"></div> <div id="footer"> <div id="subnavbar"> <ul id="subnav" style="margin: 0px 150px;"> <li><a href="#" onmouseover="window.external.AddFavorite('http://www.drawchina.com','中国书画,书画中国')" target="_self">收藏本站</a></li> <li><a href="http://drawchina.com/about">关于我们</a> <li><a href="http://www.drawchina.com/about/guestbook">给我们留言</a> <li><a target="_blank" class="index_link" href="mailto:admin@drawchina.com">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.drawchina.com/about/links">友情链接</a> <li><a href="http://artist.drawchina.com/">艺术家</a> <li><a href="http://bbs.drawchina.com/">书画论坛</a> </ul> </div> <h2>中国书画 书画中国</h2> <h2>Chinese Drawings, Draw China</h2> <p>注:凡注明<strong>书画中国</strong>字样的视频、图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留<strong>书画中国</strong>水印</p> <p> 转载文字内容请注明来源<strong>书画中国</strong>,否则本网站将依据《信息网络传播权保护条例》维护网络知识产权。</p> <p>Copyright © 2010 · All Rights Reserved · Powered by <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress</a> · </p> </div> </div> <!-- ngg_resource_manager_marker --><!-- ngg_resource_manager_marker --><script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=3.1.7'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.4.13'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.4.13'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/jquery.cycle.all.min.js?ver=4.4.13'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/jquery.waitforimages.min.js?ver=4.4.13'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var photocrati_ajax = {"url":"http:\/\/www.DrawChina.com\/?photocrati_ajax=1","wp_home_url":"http:\/\/www.DrawChina.com","wp_site_url":"http:\/\/www.DrawChina.com","wp_root_url":"http:\/\/www.DrawChina.com","wp_plugins_url":"http:\/\/www.DrawChina.com\/wp-content\/plugins","wp_content_url":"http:\/\/www.DrawChina.com\/wp-content","wp_includes_url":"http:\/\/www.DrawChina.com\/wp-includes\/","ngg_param_slug":"nggallery"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ajax/static/ajax.min.js?ver=4.4.13'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var galleries = {}; galleries.gallery_1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333 = {"id":null,"source":"random_images","container_ids":[],"gallery_ids":[],"album_ids":[],"tag_ids":[],"display_type":"photocrati-nextgen_basic_slideshow","exclusions":[],"order_by":"sortorder","order_direction":"ASC","image_ids":[],"entity_ids":[],"tagcloud":false,"inner_content":null,"returns":"included","slug":"widget-slideshow-4","display_settings":{"use_lightbox_effect":true,"gallery_width":300,"gallery_height":270,"thumbnail_width":100,"thumbnail_height":100,"cycle_interval":"3","cycle_effect":null,"effect_code":"class=\"nyroModal\" rel=\"%GALLERY_NAME%\"","show_thumbnail_link":false,"thumbnail_link_text":"","template":"","ngg_triggers_display":"never","entity_types":["image"],"show_slideshow_link":false,"use_imagebrowser_effect":false,"maximum_entity_count":10},"excluded_container_ids":[],"sortorder":[],"maximum_entity_count":10,"__defaults_set":true,"variation":3,"_errors":[],"ID":"1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333"}; galleries.gallery_1e6b33c6c81d73986f0f20683d39a333.wordpress_page_root = "http:\/\/www.DrawChina.com\/market\/%e7%94%bb%e5%ae%b6%e8%b5%b5%e5%a4%a7%e5%90%9b%e4%bd%9c%e5%93%81%e6%8b%8d%e5%8d%96%e7%ba%aa%e5%bd%95.html"; var nextgen_lightbox_settings = {"static_path":"http:\/\/www.DrawChina.com\/wp-content\/plugins\/nextgen-gallery\/products\/photocrati_nextgen\/modules\/lightbox\/static","context":"nextgen_images"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/static/common.min.js?ver=2.1.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/nextgen_basic_slideshow.min.js?ver=4.4.13'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.DrawChina.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/lightbox/static/lightbox_context.min.js'></script> </body> </html>